Човешки ресурси

„Една компания е добра, когато нейните служители я направят такава.“

Верига Ресторанти „БМ“ бързо развиваща се и нарастваща компания. А колкото по-голяма е една компания, толкова по-големи са нейните отговорности. Ние знаем, че успехът и загубите ни зависят от нашите служители и от екипите, в които те работят. Тайната на нашия успех се крие в умението да осъществяваме връзка както с клиентите, така и със служителите, да разбираме гласа на сърцето, да отделяме внимание на малките неща, да влагаме любов в това, което правим. Ние не мислим за „днешния ден“, а за „утрешния“. Затова и нашата философия за управление на човешките ресурси е насочена към набавяне на способни, гъвкави и съпричастни хора, както и към управлението и възнаграждението на тяхното изпълнение. Ние знаем, че нашите служители са нашите партньори по пътя към успеха. Нашите отговори на въпроса „Защо да работя за БМ?“ са: добро и конкурентно заплащане, обвързано с допълнително възнаграждение за постигнати резултати добри и безопасни условия на труд признателност за свършената работа гъвкаво работно време приятелска и не подтискаща атмосфера на работа лоялност на ръководството към служителите въвеждащо и последващо обучение на всички нива.